Ważna informacja
O firmie
Oferta
Intranet Komunikator
Kadry
Płace
SIK
Magazyn
Środki trwałe
Przedmioty nietrwałe
Sekretariat
BHP
Kancelaria
Związki zawodowe
Do pobrania
Kontakt
Prześlij plik

System zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy BHP


Firma mKomp stworzyła specjalnie z myślą o Państwa wygodzie system do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie mKomp BHP.

Podstawowe cechy programu mKomp BHP:
 • Wybór metody oceny ryzyka: Risk Score, PN-N-18002 lub PHA
 • Szacowanie ryzyka na podstawie zarejestrowanych zagrożeń i kart pomiarów czynników szkodliwych
 • Pełna informacja dotycząca ryzyka zawodowego w zakładzie pracy
 • Kompletny opis (charakterystyka) miejsca pracy: czynniki szkodliwe, zagrożenia, środki ochrony, itp.
 • Tworzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie oceny ryzyka
 • Rejestr wypadków przy pracy i rejestr wypadków w drodze do / z pracy
 • Dokumentacja wypadków przy pracy i wypadków w drodze do pracy
 • Pełna informacja nt. dokumentacji powypadkowej w dowolnej chwili
 • Informacje o pracownikach: badania, szkolenia, środki ochrony osobistej, odzież ochronna i robocza, uprawnienia zawodowe, czynniki szkodliwe, choroby zawodowe, itp.
 • Informacje o stanowiskach pracy: przypisane badania, szkolenia, odzież, środki ochrony, czynniki szkodliwe, zagrożenia, instrukcje stanowiskowe, kartoteka wyposażenia technicznego (podlegającego okresowym przeglądom) itp.
 • Czynniki szkodliwe i zagrożenia (karty pomiarów, rejestr czynników)
 • Choroby zawodowe
 • Kartoteka pracowników objętych ochroną
 • Pełna informacja o środkach ochrony należnych pracownikowi
 • Informacje o terminach wymiany środków ochrony indywidualnej
 • Pełna i szybka informacja nt. kursów i szkoleń oraz ich uczestników
 • Kontrola ważności badań i szkoleń
 • Rejestry BHP
 • Statystyka rejestrów BHP
 • Sprawozdania BHP

 • Praca w systemie Windows, graficzny, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Niewielkie wymagania sprzętowe
 • Współpraca z bezpłatną sieciową bazą danych Firebird bez ograniczenia ilości użytkowników
 • Możliwość zdalnego dostępu do bazy danych
 • Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu
 • Zdalne automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Niezawodność i bezpieczeństwo pracy - wygodny system archiwizowania danych, szeroki zakres definiowania uprawnień użytkowników
 • Eksport zestawień i raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • Możliwość podglądu dokumentów przed wydrukiem
 • Dodatkowe funkcje wbudowane: terminarz, wyszukiwarka telefonów, kalkulator, edytor tekstów


Zapraszamy do współpracy. Nasza oferta jest skierowana właśnie do Państwa.