Ważna informacja
O firmie
Oferta
Intranet Komunikator
Kadry
Płace
SIK
Magazyn
Środki trwałe
Przedmioty nietrwałe
Sekretariat
BHP
Kancelaria
Związki zawodowe
Do pobrania
Kontakt
Prześlij plik

System ewidencji osobowej Kadry


Firma mKomp stworzyła specjalnie z myślą o Państwa wygodzie system do prowadzenia ewidencji osobowej pracowników dla Działu Kadr mKomp Kadry.

Podstawowe cechy programu mKomp Kadry:
 • Kartoteka pracowników z podziałem na miejsce zatrudnienia, grupy zawodowe, stanowiska, zawody, typ zatrudnienia, ośrodki kosztów itp.
 • Historia pracy w poprzednich zakładach
 • Kartoteki przebytych badań, odbytych kursów, uprawnień, kwalifikacji, ukończonych szkół, specjalizacjach, ścieżek awansu zawodowego
 • Kontrola i naliczanie stażu, emerytury, gratyfikacji
 • Automatyczne naliczanie urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy, etatu i czasu nominalnego pracownika
 • Automatyczne naliczanie urlopu dodatkowego, szkolnego oraz inwalidzkiego
 • Automatyczne nanoszenie urlopów pracownikom oświatowych
 • Automatycznie aktualizowane kartoteki urlopowe
 • Miesięczna i roczna ewidencja czas pracy
 • Pełna ewidencja nieobecności pracowników i kontrola limitów wprowadzanej nieobecności
 • Tworzenie szczegółowych raportów dotyczących etatów przeliczeniowych i stanu osobowego za wybrany okres oraz miesięcznych
 • Porównywanie etatów w różnych okresach przeliczeniowych
 • Tworzenie sprawozdań Z-03, Z-05, Z-06
 • Zestawienie badań, dzieci, znajomości języków, odbytych kursów, danych osobowych, ukończonych szkół, umów, specjalizacji, miejsca zatrudnienia , grup zawodowych, stanowisk, zawodów, typu zatrudnienia, ośrodków kosztów
 • Zestawienie podziału etatu
 • Zestawienie absencji i czasu pracy
 • Możliwość generowania pism kadrowych
 • Eksport danych do programu PŁATNIK
 • Edytor tekstu, tworzenie korespondencji z automatycznym pobraniem danych z bazy, korespondencja seryjna
 • Możliwość automatycznych podwyżek dla pracowników
 • Automatyczne podwyżki dla pracowników oświatowych zgodnie z tabelą MEN
 • Kontola ścieżki awansu zawodowego pracowników
 • Zestawienie gratyfikacji rocznych
 • Informator o osobach, u których zmienia się okres wypowiedzenia, wymiar urlopy, procent wysługi, kończy się zatrudnienie, przysługuje gratyfikacja, kończą się badania okresowe
 • Wspólna baza danych z systemami mKomp Płace oraz mKomp SIK

 • Praca w systemie Windows, graficzny, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Niewielkie wymagania sprzętowe
 • Współpraca z bezpłatną sieciową bazą danych Firebird bez ograniczenia ilości użytkowników
 • Możliwość zdalnego dostępu do bazy danych
 • Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu
 • Zdalne automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Niezawodność i bezpieczeństwo pracy - wygodny system archiwizowania danych, szeroki zakres definiowania uprawnień użytkowników
 • Eksport zestawień i raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • Możliwość podglądu dokumentów przed wydrukiem
 • Dodatkowe funkcje wbudowane: terminarz, wyszukiwarka telefonów, kalkulator, edytor tekstów


Zapraszamy do współpracy. Nasza oferta jest skierowana właśnie do Państwa.