Ważna informacja
O firmie
Oferta
Intranet Komunikator
Kadry
Płace
SIK
Magazyn
Środki trwałe
Przedmioty nietrwałe
Sekretariat
BHP
Kancelaria
Związki zawodowe
Do pobrania
Kontakt
Prześlij plik

System gospodarki magazynowej Magazyn


Firma mKomp stworzyła nowoczesny system komputerowy mKomp Magazyn przeznaczony do wspomagania pracy zarówno w przedsiębiorstwie, którego podstawą działania jest gospodarowanie zapasami magazynowymi jak i w firmie, w której gospodarka magazynowa nie stanowi podstawy działania, a jedynie jeden z jej elementów.

Podstawowe cechy programu mKomp Magazyn:
 • Wprowadzanie dokumentów magazynowych
 • Możliwość wprowadzania numeru serii asortymentu i daty ważności
 • Kartoteki kontrahentów z bieżącym saldem
 • Kartoteki odbiorców
 • Możliwość wyliczenia stawki żywieniowej
 • Raporty zakupów i sprzedaży
 • Przesunięcia międzymagazynowe
 • Inwentaryzacje, protokoły różnic inwentaryzacyjnych
 • Arkusze spisu z natury
 • Zestawienie szczegółowe i zbiorcze inwentaryzacji
 • Definiowane zestawień
 • Raportowanie w ujęciu syntetycznym i analityczny
 • Kontrola stanów magazynowych
 • Cenniki
 • Kartoteka sald materiałowych
 • Raporty stanów ilościowych i wartościowych na poszczególnych magazynach
 • Kartoteka asortymentowa ogólna
 • Zestawienia kartoteki asortymentowej na poszczególnych magazynach
 • Kartoteki magazynowe
 • Raporty kosztów
 • Zestawienia o zalegających w magazynie materiałach

 • Praca w systemie Windows, graficzny, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Niewielkie wymagania sprzętowe
 • Współpraca z bezpłatną sieciową bazą danych Firebird bez ograniczenia ilości użytkowników
 • Możliwość zdalnego dostępu do bazy danych
 • Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu
 • Zdalne automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Niezawodność i bezpieczeństwo pracy - wygodny system archiwizowania danych, szeroki zakres definiowania uprawnień użytkowników
 • Eksport zestawień i raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • Możliwość podglądu dokumentów przed wydrukiem
 • Dodatkowe funkcje wbudowane: terminarz, wyszukiwarka telefonów, kalkulator, edytor tekstów


Zapraszamy do współpracy. Nasza oferta jest skierowana właśnie do Państwa.