Ważna informacja
O firmie
Oferta
Intranet Komunikator
Kadry
Płace
SIK
Magazyn
Środki trwałe
Przedmioty nietrwałe
Sekretariat
BHP
Kancelaria
Związki zawodowe
Do pobrania
Kontakt
Prześlij plik

System obsługi Związki zawodowe


Firma mKomp stworzyła specjalnie z myślą o Państwa wygodzie system do prowadzenia obsługi związków zawodowych mKomp Związki zawodowe.

Podstawowe cechy programu mKomp Związki zawodowe:
 • Przejrzysta ewidencja spraw prowadzonych przez związki z możliwością dołączenia skanów i pism edytora Word
 • Przejrzysta ewidencja finansów związków
 • Przejrzysta ewidencja zebrań z możliwością dołączenia skanów i pism
 • Możliwość kontroli zaplanowanych czynności przez członków związku na rzecz danej sprawy
 • Ewidencja wydatków poniesionych przy prowadzeniu spraw
 • Ewidencja i sposoby pozyskania finansów oraz informacje związane ze sponsorami i darczyńcami dotyczącymi danej sprawy
 • Terminarz powiadamiający o zaplanowanych czynnościach
 • Ewidencja składek związkowych
 • Ewidencja wniosków i wypłaconych zapomóg oraz zasiłków statutowych
 • Podstawowe informacje o członkach związków
 • Ewidencja okresów członkowskich oraz pełnionych funkcji
 • Ewidencja kar i nagród przyznawanych związkowcom
 • Ewidencja tematów poruszanych i rozpatrywanych na zebraniach
 • Listy obecności
 • Prowadzenie książki korespondencyjnej wraz z możliwością skanowania i dołączenia zeskanowanych dokumentów oraz dokumentów utworzonych w edytorze Word
 • Tworzenie wzorów dokumentów
 • Tworzenie zestawień pojedynczych i zbiorczych dotyczących spraw prowadzonych przez Związki, składek związkowych, sponsorów, członków związków, finansów, kosztów, korespondencji, zebrań itp.
 • Adresowanie kopert
 • Współpraca z Microsoft Office - import do Excela, import do Worda, przechowywanie w bazie dokumentów Word
 • Możliwość tworzenia korespondencji seryjnej zarówno w Word jak i w edytorze wbudowanym w oprogramowanie

 • Praca w systemie Windows, graficzny, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Niewielkie wymagania sprzętowe
 • Współpraca z bezpłatną sieciową bazą danych Firebird bez ograniczenia ilości użytkowników
 • Możliwość zdalnego dostępu do bazy danych
 • Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu
 • Zdalne automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Niezawodność i bezpieczeństwo pracy - wygodny system archiwizowania danych, szeroki zakres definiowania uprawnień użytkowników
 • Eksport zestawień i raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • Możliwość podglądu dokumentów przed wydrukiem
 • Dodatkowe funkcje wbudowane: terminarz, wyszukiwarka telefonów, kalkulator, edytor tekstów


Zapraszamy do współpracy. Nasza oferta jest skierowana właśnie do Państwa.