Ważna informacja
O firmie
Oferta
Intranet Komunikator
Kadry
Płace
SIK
Magazyn
Środki trwałe
Przedmioty nietrwałe
Sekretariat
BHP
Kancelaria
Związki zawodowe
Do pobrania
Kontakt
Prześlij plik

System informowania kierownictwa SIK


Firma mKomp stworzyła specjalnie z myślą o Państwa wygodzie program mKomp System Informowania Kierownictwa współpracujący z bazą danych systemów Kadry i Płace.

Podstawowe cechy programu mKomp SIK:
 • Dostarczanie szeregu informacji do analiz związanych z czasem pracy
 • Dostarczanie informacji związanych z zatrudnieniem do zestawień statystycznych
 • Analizy związane ze zwolnieniami pracowników
 • Etaty przeliczeniowe na poszczególnych wydziałach i analiza kosztów
 • Bieżąca informacja o rozkładzie kosztów działalności na poszczególne wydziały
 • Dostarczanie informacji do zestawień informujących o strukturze zatrudnienia, płci, wykształceniu, ścieżce kariery
 • Zestawienia bieżących informacji o zatrudnieniu na różnym poziomie szczegółowości
 • Analizy prowadzone za dowolnie wybrany okres
 • Analizy płacowe wg grup zawodowych, wydziałów, Gusu
 • Symulacje podwyżek
 • Dynamicznie tworzone raporty z możliwością wyboru informacji
 • Zestawienia bieżących informacji o absencjach na różnym poziomie szczegółowości
 • Możliwość porównywania danych w latach i miesiącach
 • Możliwość prezentacji danych w formie wykresów
 • Wybór wykresów (słupkowe, procentowe, 2D, 3D)
 • Możliwość korekty wykresów poprzez ukrywanie lub dodawanie elementów
 • Sortowanie danych na wykresach
 • Opcje zmiany wyglądu wykresu poprzez zmiany kolorów, dodawanie legendy, opisów
 • Wspólna baza danych z systemami mKomp Kadry oraz mKomp Płace

 • Praca w systemie Windows, graficzny, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Niewielkie wymagania sprzętowe
 • Współpraca z bezpłatną sieciową bazą danych Firebird bez ograniczenia ilości użytkowników
 • Możliwość zdalnego dostępu do bazy danych
 • Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu
 • Zdalne automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Niezawodność i bezpieczeństwo pracy - wygodny system archiwizowania danych, szeroki zakres definiowania uprawnień użytkowników
 • Eksport zestawień i raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • Możliwość podglądu dokumentów przed wydrukiem
 • Dodatkowe funkcje wbudowane: terminarz, wyszukiwarka telefonów, kalkulator, edytor tekstów


Zapraszamy do współpracy. Nasza oferta jest skierowana właśnie do Państwa.