Ważna informacja
O firmie
Oferta
Intranet Komunikator
Kadry
Płace
SIK
Magazyn
Środki trwałe
Przedmioty nietrwałe
Sekretariat
BHP
Kancelaria
Związki zawodowe
Do pobrania
Kontakt
Prześlij plik

System ewidencji Środki trwałe


Firma mKomp opracowała nowoczesny, kompleksowy system do prowadzenia ewidencji i naliczania amortyzacji środków trwałych mKomp Środki trwałe.

Podstawowe cechy programu mKomp Środki trwałe:
 • Ewidencja środków trwałych
 • Naliczanie amortyzacji
 • Tworzenie planu amortyzacji
 • Możliwość aktualizacji wartości środków trwałych
 • Automatyczne wyliczanie nowych wartości środków trwałych
 • Automatyczna korekta planu amortyzacji w wyniku zmiany wartości środka trwałego lub stopy procentowej
 • Kompletny opis cech środka trwałego
 • Obsługa miejsc powstawania kosztów
 • Ewidencja miejsc użytkowania środków w ujęciu historycznym (śledzenie zmian miejsc użytkowania)
 • Elastyczne grupowanie środków trwałych, np. ze względu na pozycję w Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych, miejsca użytkowania itp.
 • Ewidencjonowanie części składowych środków trwałych, osób odpowiedzialnych i dokumentów zakupu
 • Prowadzenie księgi ewidencji środków trwałych
 • Wyznaczanie planu amortyzacji w różnych układach
 • Drukowanie częściowo wypełnionych arkuszy wspomagających sporządzenie spisu z natury
 • Drukowanie karty środka trwałego
 • Historia środka trwałego - wszystkie operacje od zakupu środka trwałego aż do jego likwidacji
 • Raportowanie w ujęciu syntetycznym i analityczny
 • Definiowane zestawienia
 • Podział środków trwałych na sposoby finansowania
 • Porównywanie miesięczne zmian dotyczących środków trwałych
 • Zestawienia miesięczne, narastające, roczne wg organów finansujących środki trwałe
 • Zestawienia miesięczne, narastające, roczne wg KŚT, wydziałów, środków trwałych
 • Zestawienia środków zakupionych, zlikwidowanych, całkowicie umorzonych w danych okresach czasowych
 • Możliwość przeliczania kosztów na podstawie powierzchni wydziałów

 • Praca w systemie Windows, graficzny, intuicyjny interfejs użytkownika
 • Niewielkie wymagania sprzętowe
 • Współpraca z bezpłatną sieciową bazą danych Firebird bez ograniczenia ilości użytkowników
 • Możliwość zdalnego dostępu do bazy danych
 • Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu
 • Zdalne automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Niezawodność i bezpieczeństwo pracy - wygodny system archiwizowania danych, szeroki zakres definiowania uprawnień użytkowników
 • Eksport zestawień i raportów do arkuszy kalkulacyjnych
 • Możliwość podglądu dokumentów przed wydrukiem
 • Dodatkowe funkcje wbudowane: terminarz, wyszukiwarka telefonów, kalkulator, edytor tekstów


Zapraszamy do współpracy. Nasza oferta jest skierowana właśnie do Państwa.